Điều hòa thang máy

Lắp đặt và bảo trì thang máy

NỘI QUY THI CÔNG

1 - Giờ làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu:

          - Sáng         : 08h00 – 12h00

          - Chiều        : 13h00 – 17h00

Thứ Bảy               : 08h00 – 12h00

2 – Trong giờ làm việc phải mặc đồng phục của công ty cấp phát.

3 -  Phải có ý thức bảo vệ tài sản của công ty và các thiết bị được lắp đặt tại công trường.

4 – Tuyệt đối tuân thủ các Quy định An toàn Lao động và Phòng chống cháy nổ của công trình.

5 -  Trong giờ làm việc tuyệt đối không có mùi bia rượu

6 – Không đùa giỡn khi đang thi công tại công trình, tuyệt đối tập trung khi  làm việc trên cao.

7 – Trong giờ làm việc không được qua lại các bộ phận khác, các nhà thầu khác.

8 – Không được trộm cắp, sử dụng bất cứ gì tại công trình nếu không phải của mình (nếu có yêu cầu gì phải xin hoặc mượn chính thức & phải được sự đồng ý)

9 – Không được đánh lộn, gây hiềm khích lẫn nhau.

10 – Phải có ý thức hợp tác với các đối tác khác tại công trình

11 – Tại mỗi vị trí  làm việc phải có ít  nhất 2 công nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN TOÀN THI CÔNG

 

1 – Khu vực thi công phải được che chắn và gắn biển cảnh báo

2 -  Khu vực thi công phải được bố trí đủ ánh sáng trong quá trình thi công

3 – Tuyệt đối  phải mang các thiết bị an toàn, mũ, quần áo giầy bảo hộ, dây an toàn trong quá trình thi công

4 – Cáp an toàn Ø6 phải được thả dọc theo hố thang thi công và thắt dây an toàn

5 – Tuyệt đối tuân thủ nội quy an toàn liên quan tại công trình làm việc do bên thầu chính đưa ra.

6 – Trong quá trình thi công các tổ trưởng phải kiểm tra và thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn lao động

7 – Không được đồng thời làm việc ở 2 vị trí cao độ khác nhau trong hố thang.

8 – Tuyệt đối không để nước vào hố thang

9 – Sử dụng dụng cụ điện cầm tay kiểm tra an toàn trước khi thi công.

10 – Sử dụng thiết bị khác an toàn theo tiêu chẩn:

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 – 1991

- Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng TCVN 4086 – 1995

- Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nặng TCVN 4244 – 1986

- An toàn cháy nổ TCVN 3254 - 1981