Điều hòa thang máy

Dịch vụ và Vật tư phụ

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng

 1. Quy trình bảo trì định kỳ 3 tháng/lần:

Stt

Nội dung công tác bảo trì điều hòa thang máy

1

Test hoạt động chung của máy

2

Đánh giá tình trạng máy

3

Kiểm tra tủ điều khiển

4

Đo kiểm tra dòng điện, nhiễm điện vỏ máy

5

Kiểm tra bảo ôn ống cấp và ống hồi

6

Vệ sinh màng lọc gió các cửa cấp

7

Vệ sinh màng lọc gió các cửa hồi

8

Vệ sinh màng lọc gió các cửa đối lưu

9

Kiểm tra bộ xử lý nước

10

Tháo nước tồn dư khay xử lý nước chính và khay phụ

11

Kiểm tra phao an toàn

12

Vệ sinh tổng thể máy và kết thúc bảo trì

 

2. Quy trình bảo dưỡng máy 1 năm/lần:

Stt

Nội dung công tác bảo dưỡng điều hòa thang máy

1

Test hoạt động chung của máy

2

Đánh giá tình trạng máy

3

Kiểm tra tủ điều khiển

4

Đo kiểm tra dòng điện, nhiễm điện vỏ máy

5

Kiểm tra bảo ôn ống cấp và ống hồi

6

Vệ sinh màng lọc gió các cửa cấp

7

Vệ sinh màng lọc gió các cửa hồi

8

Vệ sinh màng lọc gió các cửa đối lưu

9

Kiểm tra bộ xử lý nước

10

Tháo nước tồn dư khay xử lý nước chính và khay phụ

11

Kiểm tra phao an toàn

12

Tháo vỏ máy vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng

13

Vệ sinh quạt gió

14

Kiểm tra Gas

15

Lắp đặt lại máy và bọc bảo ôn hoàn chỉnh

16

Vệ sinh và kết thức bảo dưỡng máy